Термални камери

Термален монокуляр iRay Eye E3 Plus V2

Термален монокуляр iRay Eye E3 Plus V2

 • Безплатна доставка
 • 3200 лв.
 • изплащане от 163.20 лв./м
Термален монокуляр iRay CML25

Термален монокуляр iRay CML25

 • Безплатна доставка
 • 3730 лв.
 • изплащане от 190.23 лв./м
Термален монокуляр iRray Affo AP13

Термален монокуляр iRray Affo AP13

 • Безплатна доставка
 • 1330 лв.
 • изплащане от 67.83 лв./м
Термален монокуляр IRay Finder FL35

Термален монокуляр IRay Finder FL35

 • Безплатна доставка
 • 4490 лв.
 • изплащане от 228.99 лв./м
Термална камера Pulsar Axion 2 LRF XQ35

Термална камера Pulsar Axion 2 LRF XQ35

 • Безплатна доставка
 • 3995 лв.
 • изплащане от 203.74 лв./м
Термална камера Pulsar Axion XM30F

Термална камера Pulsar Axion XM30F

 • Безплатна доставка
 • 2395 лв.
 • изплащане от 122.14 лв./м
Термална камера Pulsar Axion 2 XQ35

Термална камера Pulsar Axion 2 XQ35

 • Безплатна доставка
 • 3395 лв.
 • изплащане от 173.14 лв./м
Термална камера Noblex Thermal Fusion 30Hz

Термална камера Noblex Thermal Fusion 30Hz

 • Безплатна доставка
 • 5350 лв.
  2140 лв.
 • изплащане от 109.14 лв./м
Термална камера Armasight by Flir – Prometheus C 336 2-8×25

Термална камера Armasight by Flir – Prometheus C 336 2-8×25

 • Безплатна доставка
 • 5885 лв.
 • изплащане от 300.13 лв./м
Термална камера/монокуляр AGM Asp-Micro TM-160

Термална камера/монокуляр AGM Asp-Micro TM-160

 • Безплатна доставка
 • 869 лв.
 • изплащане от 44.32 лв./м
Термална камера/монокуляр AGM Asp-Micro TM-384

Термална камера/монокуляр AGM Asp-Micro TM-384

 • Безплатна доставка
 • 2349 лв.
 • изплащане от 119.80 лв./м
Термална камера/монокуляр AGM Asp TM25-384

Термална камера/монокуляр AGM Asp TM25-384

 • Безплатна доставка
 • 3495 лв.
 • изплащане от 178.24 лв./м
Термална камера Flir Scion OTM 136 Boson

Термална камера Flir Scion OTM 136 Boson

 • Безплатна доставка
 • 5450 лв.
 • изплащане от 277.95 лв./м
Термална камера Flir Scion OTM 266 Boson

Термална камера Flir Scion OTM 266 Boson

 • Безплатна доставка
 • 6550 лв.
 • изплащане от 334.05 лв./м
Термална камера Kahles – Helia TI 25

Термална камера Kahles – Helia TI 25

 • Безплатна доставка
 • 4779 лв.
 • изплащане от 243.73 лв./м
Термална камера Kahles – Helia TI 35

Термална камера Kahles – Helia TI 35

 • Безплатна доставка
 • 5435 лв.
 • изплащане от 277.19 лв./м